Mottagningstjänster

Ekopunkter

Till ekopunkterna kan man avgiftsfritt föra sorterat papper, returkartong, små metallfremål och glas. Det finns 96 st ekopunkter på vårt område. Du finner punkternas adressuppgifter här.

hyotyjatepiste

jateasema

Avfallsstationer

Till avfallsstationerna kan man avgiftsfritt föra återvinnbart avfall och farligt avfall, bl.a. träavfall, räfsavfall, metallskrot och elapparater. Mot betaln

ing kan man också föra bland- och byggavfall, bl.a. möbler, plast och blandade avfallslaster. Småavfallsstationerna i Askola, Lovisa, Sibbo, Borgnäs och Strömfors tar emot avfallsmängder under två kubikmeter. Större mängder tas emot på Domargårds avfallsstation i Borgå.

Avfallsstationernas kontaktuppgifter

 

Otto-insamlingar

Otto-insamlingsbilarna ambulerar på våren i alla kommuner och stannar vid cirka 120 hållplatser. Till insamlingen kan man avgiftsfritt föra farligt avfall och metallskrot.

Otto-insamlingsbåten ambulerar i skärgården på sommaren och stannar vid cirka femton bryggor för att ta emot invånarnas och sommargästernas avfall. Till insamlingen kan man avgiftsfritt föra farligt avfall, metallskrot och elapparater från hushåll. Till insamlingsbåten kan man mot en avgift också föra sopsäckar med blandavfall eller skrymmande föremål.

Otto-insamlingar

 lautta