ISO 9001 Bureau Veritas Certification
Otto Facebookissa

Mottagningstjänster

Ekopunkter

Till ekopunkterna kan man avgiftsfritt föra sorterat papper, returkartong, små metallfremål och glas. Det finns 96 st ekopunkter på vårt område. Du finner punkternas adressuppgifter här.

hyotyjatepiste

Avfallsstationer

Till avfallsstationerna kan avgiftsfritt föras återvinnbart avfall och problemavfall, såsom träavfall, räfsavfall, metallskrot och elektronikapparater. Mot betalning kan föras bland- och byggavfall, såsom möbler, plast och blandade avfallslaster. Småavfallsstationerna i Sibbo, Lovisa och Strömfors tar emot avfallsmängder under två kubikmeter. Större mängder tas emot på Domargårds avfallsstation i Borgå.

Avfallsstationernas kontaktuppgifter
och öppettider:jateasema

DOMARGÅRDS AVFALLSSTATION
Ritabackavägen 20, 06200 Borgå
öppet: vard. 7-18, lö 9-14

MÖMOSSENS SMÅAVFALLSSTATION
Skjutbanevägen 3, 04130 Sibbo
öppet: ti 11-19, fr 9-17

LOVISA SMÅAVFALLSSTATION
Entreprenörsvägen 4, 07900 Lovisa
öppet: må 10-18, to 9-17

STRÖMFORS SMÅAVFALLSSTATION
Industrivägen 1, 07970 Strömfors
öppet: on 11-19

Mera information:

Domargårds avfallsstation

Småavfallsstationerna

Avfallsstationernas prislista


Otto-insamlingar

Otto-insamlingsbilarna ambulerar på våren i alla kommuner och stannar vid cirka 120 hållplatser. Till insamlingen kan man avgiftsfritt föra farligt avfall och metallskrot.

Otto-insamlingsbåten ambulerar i skärgården på sommaren och stannar vid cirka femton bryggor för att ta emot invånarnas och sommargästernas avfall. Till insamlingen kan man avgiftsfritt föra farligt avfall, metallskrot och elapparater från hushåll. Till insamlingsbåten kan man mot en avgift också föra sopsäckar med blandavfall eller skrymmande föremål.

Otto-insamlingar

 lautta